Nabízíme vám kvalitu ověřenou dodatečnou kontrolou na míru.

Kvalita je naší tradicí. Kromě řízení jakosti nabízíme rovněž vysoce kvalitní výrobky od vybraných evropských výrobců. Již léta se těšíme loajalitě spousty našich dodavatelů a díky tomu se nám daří zachovávat vysokou úroveň jakosti. Ke každé trubce lze na požádání vystavit i osvědčení o kontrole. Certifikaci a značení jednotlivých výrobků provádíme podle konkrétních norem, např. pro automobilové odvětví. Po řezu ocelové trubky jsme oprávněni značku přenést na rozřezané kusy. Takto dokážeme nabídnout kvalitu u každého kusu - kvalitu, které můžete věřit.

Každou trubku lze na požádání prověřit prostřednictvím dodatečné vnější kontroly autorizovaným kontrolním orgánem. Testování a certifikaci podle chemického a mechanického složení provádí autorizovaná zkušebna.